srijeda, 04. januar 2012.

Primer motivacionog pisma - Profesor Psihologije


Poštovani,

Preko sajta Nacionalne službe za zapošljavanje saznala sam da ste otvorili konkurs za radno
mesto profesora psihologije.

Završila sam studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom
8.61. Volontirala sam u domovima za decu bez roditeljskog staranja tokom studija i član sam
nevladine organizacije “XXXXXXXX” koja se bavi problemima i edukacijom dece i mladih. Oblast
mog profesionalnog interesovanja jeste rad sa decom, te sam tokom studija radila nekoliko
istraživanja koja se bave njihovim problemima, a teme istraživanja su navedene u biografiji.

Odlikuje me inicijativnost i sposobnost individualnog obavljanja radnih zadataka, ali takođe vrlo
dobro funkcionišem i u timu. Aktivna sam i imam stalnu težnju za učenjem i daljim
usavršavanjem.

Iskreno se nadam Vašem odgovoru i pozivu na razgovor.

S poštovanjem,

IME

Нема коментара:

Постави коментар